Home

ติดตั้งโซล่าเซลล์ สำนักสงฆ์ อ.พบพระ จ. ตาก

GHBC

 เสร็จสิ้นไปอีกโครงการของพวกเราชาวนกเงือกเริ่มศักราช 2558 เริ่มด้วยการเข้าไปและซ่อมแซม และติดตั้งระบบโซล่าเซลทั้งระบบที่ สำนักสงฆ์ถ้าพระเขาบ่อลูกรัง เมื่อวันที่ 31 มค - 02 กพ ที่ผ่านมามีสมาชิกมากหน้าหลายตาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้..

More...

โครงการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ สำนักสงฆ์ถ้าพระเขาบ่อลูกรัง

ห้วยไม้ห้าง

โครงการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ ณ.สำนักสงฆ์ถ้าพระเขาบ่อลูกรัง สมาชิกร่วมกิจกรรมทุกท่านเดินทางวันศุกร์ที่ 30 มค. 58 นับรถได้ 15 คัน ชุดแรกพักแรมที่ ม่อนหินฝนรีสอร์ท ก่อนถึงตาก ชุดที่สองพักแรมที่ ลีลาวดีรีสอร์ทก่อนถึงสำนักสงฆ์ ชุดทีสาม ขับรถทั้งคืน เสาร์ที่ 31 มค. 9.00 รวมพลที่สำนักสงฆ์เริ่มแบ่งหน้าที่กันทุกคน กิจกรรมนี้ถือว่าหนักพอสมควรแต่ไม่เกินความสามารถของทีมงานนกเงือกจัดไปสองวันเต็มๆ

More...

กิจกรรมฉลองครบรอบ 16 ปีชมรมผ่านไปด้วยดี มีสามาชิกร่วมงาน 21 ท่านแต่ไม่รวมผู้ติดตามนะครับ

 http://www.ghbcthailand.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=2099

 

 

News

Happy Birthday July 2015 to:

  • GHBC-115, Na'Too, 04-JUL
  • GHBC-050, Na'Koh, 06-JUL
  • GHBC-079, Na'Peak 10-JUL
  • GHBC-128, Mr. Tree, 26-JUL

Please join us in sending out Happy Birthday wishes to our friends.

More...

GHBC Trip Schedule 2015

ทริปแสงสว่างเพื่อน้อง ร.ร บ้านแดเครอะคี จ.ตาก

GHBC webboard

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround